Archiwum kategorii: artykuły

Gdzie kończy się prawo dziennikarza się krytyki dziennikarskiej w sprawach karnych o zniesławienie?

Zauważyć należy, że wolność słowa jest fundamentem demokracji i podlega ochronie prawnej na podstawie wielu przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w tym zwłaszcza Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Krytyka i wolność wypowiedzi prasowej stanowią jeden z elementów wolności … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Obowiązek staranności dziennikarza a prawo dziennikarza do krytyki w sprawie o zniesławienie

Jak wynika z art. 41 Ustawy Prawo prasowe, warunkiem braku bezprawności krytyki dziennikarskiej jest: – działanie dla realizacji celów określonych w art. 1 Pr.prasowego (urzeczywistnianie prawa obywateli do rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej); – prawdziwość … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wymogi formalne aktu oskarżenia i właściwość sądu w sprawach o przestępstwo zniesławienia

Jeżeli zostaliśmy zniesławieni, to generalnie możemy obrać dwa kierunki postępowania. Pierwszy, to skierowanie prywatnego aktu oskarżenia do Sądu. Zgodnie z art. 332 kpk akt oskarżenia powinien zawierać – imię i nazwisko oskarżonego i inne dane o jego osobie (adres), – … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zniesławienie w internecie

Popełnienie przestępstwa zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania (a więc i w internecie) ma charakter kwalifikowany tj. określony w art. 212 § 2 kodeksu karnego. Przekłada się to na ocenę stopnia szkodliwości społecznej i jest zagrożone surowszą karą tj. grzywną, … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem znieważenia?

Przestępstwo znieważenia polega w zasadzie na ubliżeniu, obrażaniu, lżeniu, wulgarnym nazywaniu, co w powszechnym odczuciu stanowi wyraz poniżenia innej osoby. Z popełnieniem przestępstwa znieważenia (art. 216 kodeksu karnego)  mamy do czynienia w kilku przypadkach. Po pierwsze, gdy czyn polegający na … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem zniesławienia?

Przestępstwo zniesławienia popełniane jest wówczas, gdy określona osoba, grupa osób, instytucja, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej została pomówiona o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak bronić się przed zarzutem zniesławienia- dozwolona krytyka

Przestępstwo zniesławienia zostało określone w art. 212 kodeksu karnego, który brzmi: § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przestępstwo zniesławienia dokonane w prasie, telewizji lub w internecie

Art. 212 kodeksu karnego wyróżnia typ podstawowy przestępstwa zniesławienia i kwalifikowany. Z typem podstawowym mamy do czynienia wówczas gdy pomówiona została inna osoba, grupa osób, instytucja, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co należy zrobić, jeżeli zostaliśmy zniesławieni lub znieważeni?

Generalnie w sprawie o zniesławienie możemy obrać dwa kierunki postępowania. Pierwszy, to skierowanie prywatnego aktu oskarżenia do Sądu, wskazanie w nim sprawcy i jego adresu, wskazanie zarzucanego czynu, przedstawienie dowodów (świadków, dokumenty etc.) i jego opłacenie, a drugi, to wystąpienie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czym różni się przestępstwo zniesławienia od przestępstwa znieważenia?

Zniewaga polega w zasadzie na ubliżeniu, obrażaniu, lżeniu, wulgarnym nazywaniu, co w powszechnym odczuciu stanowi wyraz poniżenia innej osoby i nie musi stanowić konkretnej treści werbalnej. Wystarczy obelga, wyzwisko, i nie jest wymagany zarzut wobec drugiej osoby. Z popełnieniem przestępstwa … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz